Brugd
Ett utdrag från film- och streaminguppdraget gjort för Folkmusikkaféet på Allégården i Göteborg, hösten 2022.

Ars Moriendi
I november 2022 hjälpte jag konstnären Lars Noväng med att filma och livestreama hans performance från Carl Johans kyrka i Göteborg. Här visas ett kort utdrag på 3 minuter (hela cirka 40 min). Projektet möjliggjordes genom stöd från Svenska kyrkan och Skogen.

Andra projekt...

Back to Top