Brugd
Ett utdrag från film- och streaminguppdraget gjort för Folkmusikkaféet på Allégården i Göteborg, hösten 2022.

Trio Rop
Ett utdrag från film- och streaminguppdraget gjort för Folkmusikkaféet på Allégården i Göteborg, hösten 2022.

Violet Biscuits
Ett utdrag från Dokumentationsuppdraget av performancen "With a Skene" med Violet Biscuits på Skogen i Göteborg, hösten 2022.

Andra projekt...

Back to Top