Muralcentralen

Dokumentation

Dokumentationsbilder av ett flertal av Muralcentralens kollektiva muralmålnings-projekt.
Målningarna är skapade under pedagogiska konstprojekt tillsammans med grundskolelever i Malmö.